Ετικέτες

Έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022 την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών για τα ημερήσια και εσπερινά επαγγελματικά λύκεια. Ενώ την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας – Γενικής Παιδείας για τα ημερήσια και εσπερινά γενικά λύκεια. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022 που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Το Υπουργείο ανακοίνωσε και τις ημερομηνίες λήξης των μαθήματων για κάθε σχολική βαθμίδα.

  • Λήξη μαθημάτων νηπιαγωγείων – δημοτικών σχολείων: 15 Ιουνίου 2022
  • Λήξη μαθημάτων γυμνασίων: 30 Μαΐου 2022
  • Τελευταίο μάθημα για όλες τις τάξεις των γενικών και των επαγγελματικών ημερήσιων και εσπερινών λυκείων: 20 Μαΐου 2022

Η απόφαση του Υπουργείου για τη λήξη των μαθημάτων

Επίσης οι ημερομηνίες έναρξης των Πανελλαδικών εξετάσεων είναι:

  • Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων: 3 Ιουνίου 2022
  • Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων: 2 Ιουνίου 2022.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων σε γενικά και εσπερινά λύκεια για το σχολικό έτος 2021-2022.