Ετικέτες

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» εμπίπτει στον άξονα δράσεων υπέρ της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ή/και προσωπικής ζωής, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς  στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ισότητα, για τα επόμενα χρόνια. Το έργο θα υλοποιηθεί, σε πιλοτικό αρχικά επίπεδο εντός του 2021 αρχές του 2022, με στόχο την καθολική εφαρμογή του στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά κυρίως τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από έξι μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων -κυρίως- γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και γενικά της οικογένειας, για τη φύλαξη του παιδιού ή των παιδιών τους, είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι μιας/ενός παιδαγωγού – φροντιστή.

Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός. Αρχικός στόχος είναι η υποστήριξη και διευκόλυνση των γυναικών μητέρων και κηδεμόνων, προκειμένου μετά την απόκτηση ενός παιδιού να πετύχουν την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και τη συνέχιση της επαγγελματικής τους καριέρας. Ο δεύτερος στόχος είναι να  μειωθεί η αδήλωτη εργασία μέσω της ενθάρρυνσης άνεργων, κυρίως, γυναικών, κατόπιν πιστοποίησης, να εργασθούν ως παιδαγωγοί-φροντιστές.

Η σχετική τροπολογία κατατίθεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την κοινωνική προστασία. Σύμφωνα με την αρμόδια υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τα θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, το πρόγραμμα βοηθάει ιδιαίτερα τους γονείς που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες ασφαλούς φύλαξης των παιδιών τους λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της καθημερινότητάς τους, προωθώντας την ισότητα γυναικών και ανδρών στην απασχόληση.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Βάσει του σχεδιασμού θα δημιουργηθεί ένα μητρώο επιμελητών. Δηλαδή μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου θα εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να απασχοληθούν ως επιμελητές.

Αρχικά θα εγγράφονται αυτοί που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων. Στη συνέχεια οι γονείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες φύλαξης θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε επόμενο στάδιο οι γονείς θα επιλέγουν επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί ή τα παιδιά τους, με τον οποίο θα συνάψουν συμφωνία συνεργασίας και θα αρχίσουν να λαμβάνουν μηνιαία οικονομική ενίσχυση.


Διαβάστε ακόμα


Mapedu.gr - Πάτρα