Αρθρο-Πρότυπα_Σχολεία_2019

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια / Λύκεια για το σχολικό έτος 2019/2020

Ετικέτες

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α ́ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.