Ετικέτες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr («Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»).

Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων

Η διαπίστευση για την υποβολή της αίτησης γίνεται με τη χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet) αποκλειστικά του/της αιτούντος/αιτούσας. Ως εκ τούτου, ο/η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet (username, password).

Στην περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα είναι έγγαμος-η ή με σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται επίσης και η συναίνεση του ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου) για τη χρήση οικονομικών του στοιχείων στον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Η συναίνεση του ετέρου μέλους γίνεται μέσω της ίδιας εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων» με τη χρήση των δικών του κωδικών-διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet).

Η ΕΕΤΑΑ διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔ για την άντληση στοιχείων και δικαιολογητικών από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του Μητρώου Πολιτών, της ΗΔΙΚΑ ΑΕ κ.λπ.

Δείτε παιδικούς σταθμούς με ΕΣΠΑ εδώ

Αν η άντληση των στοιχείων μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή αν υπάρχει διαφωνία με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, ο/η αιτών/αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).

Η διαδικασία της επισύναψης δικαιολογητικού ακολουθείται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεπαφή για την άντλησή του π.χ. πιστοποιητικά για τους/τις αλλοδαπούς-ές ή τα Άτομα με Αναπηρία.

Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσα όταν επιλεγεί η «Οριστική υποβολή αίτησης».

Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους του/της αιτούντος/αιτούσας.

Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Αναλυτικές πληροφορίες αναγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (υπ’ Αρ. Πρωτ. 10945/02.08.2022) στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ www.eetaa.gr

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: hhelpdeskchildhood@eetaa.gr

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α) Είσοδος Στην Αίτηση: Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet (του/της αιτούσας/αιτούντος)

Β) Συναίνεση Ετέρου Μέλους (συζύγου/συντρόφου): Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet (του ετέρου μέλους)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Λειτουργίες εφαρμογής

 • Επιλογή «Αποθήκευση»: Αποθηκεύστε όσο συχνά επιθυμείτε τα στοιχεία της αιτούσας και τα στοιχεία του/των παιδιού/παιδιών.
 • Μηνύματα σφαλμάτων: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων ή εσφαλμένης εισαγωγής εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων. Φροντίστε να συμπληρώσετε σωστά την αίτηση ώστε αυτά να απαλειφθούν.

Σε όλες τις λίστες πρέπει να συμπληρώσετε μία τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΟΧΙ)

Μήνυμα «Το ΑΜΚΑ αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ξανά»: βεβαιωθείτε

α) ότι δεν είναι το δικό σας ΑΜΚΑ

β) δεν έχετε δηλώσει το ίδιο ΑΜΚΑ σε άλλο σας παιδί

γ) δεν έχει κάνει αίτηση και ο/η σύζυγος/ΣΣ (ένας εκ των δύο μπορεί να υποβάλει αίτηση για το ίδιο παιδί)

 • Στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης.

Δείτε ΚΔΑΠ σε όλη την Ελλάδα εδώ

Για τα δικαιολογητικά που τα στοιχεία τους αντλούνται από διεπαφές δεν απαιτείται επισύναψη.

Για τα υπόλοιπα επιλέξτε «Επισύναψη δικαιολογητικού».

 • Όταν είστε έτοιμοι-ες για την οριστική υποβολή της αίτησης, μεταβείτε στην ενότητα ΥΠΟΒΟΛΗ.
 • Επιλέξτε την επιλογή «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης».
 • Επιλέξτε την επιλογή «Οριστική υποβολή αίτησης».
 • Οι επιλογές αυτές παραμένουν απενεργοποιημένες όσο στα στοιχεία της αίτησης (του/της αιτούσας και παιδιού/παιδιών) υπάρχουν μηνύματα σφαλμάτων.
 • Αν είστε Έγγαμος-η ή Με Σύμφωνο Συμβίωσης απαιτείται η Συναίνεση ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου).
 • Το έτερο μέλος (σύζυγος/σύντροφος) πρέπει να μπει στην εφαρμογή να επιλέξει στην αρχική σελίδα την επιλογή «Συναίνεση» και να συνεχίσει δίνοντας τους δικούς του κωδικούς TaxisNet.
 • Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσα όταν επιλεγεί η «Οριστική υποβολή αίτησης». Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους σας.
 • Επανυποβολή αίτησης: Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία της αίτησης για περιορισμένο αριθμό διορθώσεων.
 • Επιλέξτε την επιλογή «Επανυποβολή αίτησης».
 • Διορθώστε τα στοιχεία που είναι λανθασμένα, και επαναλάβετε την διαδικασία οριστικοποίησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ηλεκτρονική αίτηση που δεν είναι οριστικοποιημένη έως τη λήξη της προθεσμίας εκλαμβάνεται ως μη υποβληθείσα αίτηση. Στην περίπτωση διορθώσεων υποβληθείσα εκλαμβάνεται η τελευταία οριστικοποιημένη.

Παλαιά, μη υποστηριζόμενα, λειτουργικά συστήματα (π.χ. Windows XP) ή παλαιές εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην υποβολή της αίτησης. Φροντίστε να έχετε τελευταίες εκδόσεις φυλλομετρητών.

Διεπαφές

Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται στην αίτηση θα συμπληρώνονται αυτόματα από τις διεπαφές μέσω του ΚΕΔ. Στην περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία ή μη άντλησης στοιχείων λόγω μη ταυτοποίησης, συμπληρώστε τα στοιχεία και επισυνάψτε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Διεπαφή Μητρώο Πολιτών: Επιστρέφονται η Οικογενειακή κατάσταση και τα παιδιά του/της αιτούντος/αιτούσας. Η οικογενειακή κατάσταση προκύπτει από την οικογενειακή μερίδα όπου ο/η αιτών/αιτούσα έχει κανονική ενεργή εγγραφή. Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη λόγω ατελών ή λανθασμένων δεδομένων στο Δημοτολόγιο. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας επιλέξτε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση από τη λίστα Οικογενειακή κατάσταση της αιτούσας. Τα Παιδιά του/της αιτούντος/αιτούσας προκύπτουν από όλες τις οικογενειακές μερίδες όπου εμφανίζεται ο/η αιτών/αιτούσα.

Παρακαλούμε διαγράψτε τις περιττές εγγραφές ή προσθέστε το/τα παιδί/παιδιά σας και τα εξαρτώμενα μέλη με τα σωστά στοιχεία. Εάν θέλετε να διορθώσετε ένα στοιχείο του παιδιού (το Όνομα ή την Ημ. Γέννησης) θα πρέπει να διαγράψετε την εγγραφή που επέστρεψε το Μητρώο Πολιτών και να προσθέσετε το παιδί με τα σωστά στοιχεία.

Στην λίστα πρέπει να εμφανίζονται όλα τα παιδιά του/της αιτούντος/αιτούσας και τα εξαρτώμενα μέλη. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Υποβολή αίτησης παιδιού» για να συμπληρώσετε τα στοιχεία που απαιτούνται στην αίτηση του παιδιού.

Σε περίπτωση προσθήκης / διαγραφής παιδιού ή τριτεκνίας / πολυτεκνίας απαιτείται η επισύναψη του/των Πιστοποιητικών Οικογενειακής κατάστασης, στα οποία αναφέρονται τα παιδιά.

Διεπαφή ΑΑΔΕ: Επιστρέφονται τα εισοδήματα της αιτούσας.

Στην περίπτωση που είστε έγγαμος-η ή με σύμφωνο συμβίωσης επιστρέφεται και το ΑΦΜ του ετέρου μέλους – εάν δεν είναι συνδεδεμένα απαιτείται η συμπλήρωση του ΑΦΜ του ετέρου μέλους. Τα εισοδήματα του ετέρου μέλους αντλούνται μόνο μετά την Συναίνεση του (από την αρχική σελίδα της εφαρμογής και την επιλογή «Συναίνεση»).

Για τα εισοδήματα της αιτούσας/του ετέρου μέλους / παιδιού δεν απαιτείται επισύναψη δικαιολογητικών.

Διεπαφή για την Ανεργία: Επιστρέφονται στοιχεία για την ανεργία από τον ΟΑΕΔ και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η επισύναψη δικαιολογητικού. Σε διαφορετική περίπτωση επισυνάψτε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Η δήλωση και η άντληση των στοιχείων της ανεργίας του συζύγου/συντρόφου ΣΣ γίνεται από την αρχική σελίδα της εφαρμογής και την επιλογή «Συναίνεση»

Είσαι ιδιοκτήτης/τρια Βρεφονηπιακού/Παιδικού Σταθμού ή ΚΔΑΠ; Θέλεις να εμφανίζεσαι πρώτος στα αποτελέσματα; Γίνε μέλος στον πληρέστερο Πανελλαδικό Οδηγό για γονείς Mapedu.gr | Εδώ σε βλέπουν οι γονείς

Ακολουθεί περιγραφή των στοιχείων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης, ανεξάρτητα από το αν κάποια από αυτά θα αντλούνται από διεπαφές και δεν θα απαιτείται η επισύναψη του αντίστοιχου δικαιολογητικού.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ (ΟΚ)

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/ΑΙΤΟΥΣΕΣ απαιτείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ):

 • Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού θα πρέπει να είναι του τρέχοντος έτους.
 • Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα είναι αλλοδαπός-ή και τα δικαιολογητικά που υποβάλει έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, απαιτείται επίσημη μετάφραση από την αρμόδια αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο ή Υπ. Εξωτερικών). Όταν η χώρα καταγωγής του/της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την οικογενειακή του/της κατάσταση, μεταφρασμένο από την αρμόδια αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο). Για αιτούντα/αιτούσα Άσυλο απαιτείται Κάρτα Ασύλου και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από την ‘Ύπατη Αρμοστεία ή από άλλους αντίστοιχους οργανισμούς που πιστοποιεί την οικογενειακή του/της κατάσταση.

Για τους/τις αλλοδαπούς-ές τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την 1η/06/2021

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (ΕΙ)

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/ΑΙΤΟΥΣΕΣ απαιτείται η άντληση εισοδημάτων από την ΑΑΔΕ για το φορολογικό έτος 2021 (εισοδήματα από 1/1/2021 έως 31/12/2021).

 • Για τους/τις έγγαμους-ες και τους/τις αιτούντες/αιτούσες με σύμφωνο συμβίωσης, απαιτείται άντληση εισοδημάτων φορολογικού έτους 2021 και των δύο μερών. Προκειμένου να αντληθούν τα εισοδήματα του ετέρου μέλους απαιτείται η συναίνεσή του, από την αρχική σελίδα της εφαρμογής και την επιλογή «Συναίνεση».

Β. ΠΑΙΔΙ / ΠΑΙΔΙΑ

Συμπληρώνετε ξεχωριστά τα στοιχεία κάθε παιδιού, για το οποίο γίνεται η αίτηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΣΠ)

 • Τα στοιχεία του παιδιού πρέπει να περιλαμβάνονται στο/στα Πιστοποιητικό/-ά Οικογενειακής Κατάστασης του/της αιτούντος/αιτούσας ή στη Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού, όπου αυτό απαιτείται

Διαβάστε την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ εδώ

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση με τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης εδώ

Είσαι ιδιοκτήτης/τρια Βρεφονηπιακού/Παιδικού Σταθμού ή ΚΔΑΠ; Θέλεις να εμφανίζεσαι πρώτος στα αποτελέσματα; Γίνε μέλος στον πληρέστερο Πανελλαδικό Οδηγό για γονείς Mapedu.gr | Εδώ σε βλέπουν οι γονείς