Ετικέτες

Αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αιγάλεω για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αιγάλεω για το σχολικό έτος 2022-2023. Μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: polaigaleo.intellisoft.gr

και αφορούν :

• Νήπια γεννημένα από 01/01/2019 έως και 31/03/2020.

• Βρέφη γεννημένα από 01/04/2020 έως και 31/03/2022.

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων:

Έναρξη : 30/05/2022 και ώρα : 00:01

Λήξη : 17/06/2022 και ώρα: 23:59

Βρείτε εδώ τους Βρεφικούς/Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αιγάλεω

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή και εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής-επανεγγραφής είναι η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που θα σας ζητηθούν βάσει των κριτηρίων, τα οποία θα επιλέξετε στην πλατφόρμα.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, θα θεωρηθούν ελλιπείς και δε θα αξιολογηθούν.

Σημείωση:

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διαθέσει θέσεις για το έτος 2022-2023 στα βρεφικά και νηπιακά τμήματα μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων ΕΣΠΑ θα ενημερώσουμε τους γονείς με νεότερη ανακοίνωση.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα :

Βρείτε εδώ τους Βρεφικούς/Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αιγάλεω