Ετικέτες

Άνοιξε για τους παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κδαπ/Κδαπ ΜΕΑ, η εφαρμογή για αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ για το έτος 2019-2020. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 8 Ιουνίου και θα γίνονται μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2019.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 21 Ιουλίου 2019

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr. Πατήστε εδώ για ΑΙΤΗΣΗ!

Στο ίδιο διάστημα η αιτούσα /ών θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της Αίτησης, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2019-2020 στις Διευθύνσεις :

 1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα Για τις Περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη Για την Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Αλ. Παπαναστασίου 33, ΤΚ 41222 Λάρισα Για τι Περιφέρειες ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Α) Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

 • οι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή /και
 • οι μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία
 • τα άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση,η επιμέλεια παιδιών και
 • τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

Β) Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ωφελούμενες/νοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β) Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες γ) Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις παρακάτω κατηγορίες Δομών:

 • Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2μηνώνή από 8μηνών ή από 18μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2019),και προ-νήπια από 2,5 ετών,συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2019)μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
 • Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2019) για προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2019) μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από 5 έως 12 ετών.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία ή/και εφήβους ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία.

δ) Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:

 • τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
 • τις 30.000€ για μητέρες που έχουν τρία (3) παιδιά,
 • τις 33.000€ για μητέρες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά, και
 • τις 36.000€ για μητέρες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη του ωφελούμενου θα προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 -31/12/2018). Στο συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/μερών.

Γ) Κατηγορίες Δομών / Θέσεων

Οι θέσεις των Δομών διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Α: Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

Κατηγορία θέσης Α1.1: Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Κατηγορία θέσης Α1.2: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.

Κατηγορία θέσης Α1.3: Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών.

Κατηγορία θέσης Α2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Β:Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

Κατηγορία θέσης Β1: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.

Κατηγορία θέσης Β2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Κατηγορία θέσης Β3: Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Γ: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Κατηγορία θέσης Γ1: Παιδιά από 5 έως 12 ετών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Δ: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Κατηγορία θέσης Δ1: Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία

Σημείωση : Στην περίπτωση κατά την οποία,η/ο ωφελούμενη/ος λάβει voucher και δεν μπόρεσε να το ενεργοποιήσει, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί, μπορεί να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία, αντίστοιχη προς την εν τω μεταξύ σημειωθείσα μεταβολή της ηλικίας του παιδιού, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (την 1η ημέρα του μήνα ή την 1η εργάσιμη του μήνα), εκτός των δύο τελευταίων μηνών Ιουνίου & Ιουλίου 2020 και αντιστοίχως αναπροσαρμόζεται η αξία του voucher

Σημείωση : Για τις σχολικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται τα Χριστούγεννα, στις Εθνικές Επετείους ή/και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, οι ενοικιάσεις ή αγορά στολών ή ενοικιάσεις χώρων ή αιθουσών ή θεάτρων είναι προαιρετικές και δεν καλύπτονται από την «Αξία τοποθέτησης» (voucher) των ωφελουμένων.

Σημείωση : Στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Φορείς, δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες μετακίνησης και κατά συνέπεια θα βαρύνουν τους ωφελούμενους, εφόσον επιθυμούν την παροχή αυτών των υπηρεσιών. H εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει για τις μετακινήσεις των ΑΜΕΑ, που φιλοξενούνται στα Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.,καθώς και στους Φορείς/Δομές, που φιλοξενούν προ-νήπια με αναπηρία (Κατηγορία Θέσης Β.3.), όπου η μετακίνηση συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή

Δ) Δικαιώματα αιτούντων/ωφελουμένων

α. Κάθε ενδιαφερόμενη/νος μπορεί να υποβάλει μια (1) και μοναδική αίτηση.Σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων, η συμπλήρωση των στοιχείων αφορά αποκλειστικά και μόνον στην αιτούσα/αιτούντα.

β. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, απαρτίζεται από:

 • ένα υποχρεωτικό σκέλος, όπου οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα για τη μοριοδότησή τους στοιχεία, και
 • ένα προαιρετικό σκέλος, όπου δύνανται να δηλώσουν προτίμηση για συγκεκριμένη/ες Δομή/ές.

γ. Για τη συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση Συμμετοχής -Δήλωση», απαραίτητη είναι η γνώση από τους ενδιαφερόμενους όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, τα οποία οι μητέρες θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

δ.Στην «Αίτηση Συμμετοχής –Δήλωσή» τους και ειδικότερα στο προαιρετικό σκέλος, οι αιτούντες έχουν δικαίωμα δήλωσης κατά σειρά επιλογής τους έως και πέντε (5) προτιμήσεων Δομών για τις κατηγορίες Α. και Β, έως δύο (2) για τις κατηγορίες Γ. και Δ. Η διαδικασία αυτή δεν είναι δεσμευτική και δεν παράγει αποτελέσματα

ε. Σχετικός ενδεικτικός και μη εξαντλητικός Πίνακας Φορέων/Δομών, και των προσφερόμενων από αυτούς θέσεων θα αναρτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

στ. Για να είναι έγκυρη η Αίτηση Συμμετοχής, θα πρέπει να υποβληθούν σε έναν σφραγισμένο φάκελο όλα τα απαραίτητα έγγραφα –δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής –Δήλωσης», όπως αυτή εκτυπώνεται όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή.

Σημείωση : η εκτυπωμένη Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη απο την/τον αιτούντα για να θεωρηθεί έγκυρη.

Σημείωση : η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια (υποβολή ένστασης, ενημέρωση για την πορεία της αίτησης/ένστασης, λήψη voucher, συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Εισόδου/Εξόδου) θα γίνεται με τη χρήση του προσωπικού ΑΦΜ της αιτούσας και του ειδικού κωδικού που θα δίνεται στην αιτούσα από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Οι αιτούντες θα πρέπει να διατηρούν το οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό, που αφορά στην υποβολή της αίτησης τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων.

Ε) a. Δικαιολογητικά συμμετοχής

1.Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή μετάφρασή του–εντός του τελευταίου τριμήνου – αν δεν είναι σε λατινική γραφή. Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε.απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.

Σημείωση : για την ορθή αποτύπωση των στοιχείων ΑΜΚΑ, ζητείται η εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας www.amka.gr

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της Πρόσκλησης.

3.Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2018 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως 31/12/2018). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

b. Δικαιολογητικά απασχόλησης & ανεργίας

Δικαιολογητικά απασχόλησης

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

 • Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή ,η οποία θα φέρει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στην θέση εξαρτημένης εργασίας,που η ενδιαφερόμενη κατέχει
 • Και Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης(με Υ.Δ. του νόμιμου εκπροσώπου εάν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εταιρείας ή του εργοδότη) ή το τελευταίο ισχύον αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 (με τα στοιχεία μόνον της αιτούσας, την επωνυμία της εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή).

Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση), απαιτείται :

 • Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης)και το είδος απασχόλησης
 • Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών) Ή
 • Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

Με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης

α) Τίτλοι κτήσης

 • Αντίγραφο Σύμβασης με έναν –τουλάχιστον –εκ των εργοδοτών )
 • Αντίγραφο Δήλωσης –Βεβαίωσης Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019

β) Σύμβαση με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

 • Αντίγραφο σύμβασης με έναν –τουλάχιστον –εκ των εργοδοτών
 • Απογραφικό δελτίο προς το Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για έτος 2019

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΚΑΙ
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.ή I.K.E.ή Ε.Π.Ε.ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του-Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη,ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
 • Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών

c. Δικαιολογητικά ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη/άνεργος, απαιτούνται:

 • Το Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή το αποδεικτικό ανανέωσης του δελτίου ανεργίας ή τη Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας του ΟΑΕΔ (Ν.3979/2011 Άρθρο 14 παρ.1) ή την Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας, όπως εκτυπώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή μέσω ΚΕΠ ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να βεβαιώνει την ανεργία.
 • Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) άνεργο, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή το αποδεικτικό ανανέωσης του δελτίου ανεργίας, ή τη Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας του ΟΑΕΔ (Ν. 3979/2011 Άρθρο 14 παρ.1.) ή Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας όπως εκτυπώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή μέσω ΚΕΠ ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να βεβαιώνει την ανεργία.

d. Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος

 • με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της απαιτείται : Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας, ή Απόφαση Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011
 • με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της απαιτείται : Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας ή Απόφαση Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011.

Πατήστε εδώ για την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Πατήστε εδώ για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διάβασε επίσης : ΕΣΠΑ 2020-2021 | Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ από 17 Ιουλίου 2020

Διάβασε εδώ για Παιδικούς σταθμούς και Κδαπ : ΕΣΠΑ 2020-2021 | Δικαιολογητικά & οδηγίες συμπλήρωσης