εικόνα άρθρου

Οδηγίες και Πρόγραμμα για την Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Ετικέτες

Οδηγίες και Πρόγραμμα για την Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή στα Τ.ΕΦ.Α.Α. Από Πέμπτη 24 Ιουνίου ως Τετάρτη 7 Ιουλίου η υγειονομική εξέταση και τα αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ