Αιτήσεις | Δωρεάν Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών Δ. Πατρέων

Ετικέτες

Ξεκινούν την Τρίτη 16 Αυγούστου και μέχρι και την Παρασκευή 2 Σεπτέμβρη, η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα “Δωρεάν Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών για παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών”.