Ετικέτες

Οι εγγραφές των μαθητών στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό για τη νέα σχολική χρονιά 2022-23 θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως 20 Μαρτίου 2022 σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο νηπιαγωγείο θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 και 31-1-2017 και στο προνήπιο τα παιδιά που γεννήθηκαν 1-1-2018 και 31-1-2018.

Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggragi.services.gov.gr/

Οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του Νηπιαγωγείου (ή να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου) και να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, καθώς και τα στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και τις ώρες επικοινωνίας με τη διεύθυνση του Νηπιαγωγείου. Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

Σημειώνεται ότι η “αποδοχή” της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Επίσης, για πρώτη φορά από φέτος, πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του.


ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και Προνήπια για το σχολικό έτος 2022-23

Εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/-τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν και θα φοιτήσουν μαθητές/-τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.


ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23