Ετικέτες

Διευκρινήσεις για την εγγραφή σε πειραματικά σχολεία ( νηπιαγωγεία και Α’ δημοτικού) απο το Υπουργείο Παιδείας. Η εισαγωγή των μαθητών στα πειραματικά σχολεία γίνεται με κλήρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών.

Η Εγκύκλιος αναφέρει ότι για τις εγγραφές στα πειραματικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016 ενώ στο Νηπιαγωγείο οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως 31-1-2017 (νήπια) και από 1-1-2018 έως 31-12-2018 (προνήπια.

Η κλήρωση των μαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη ανά βαθμίδα σχολείου. Για τα νήπια, που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και φοιτούν το σχολικό έτος 2021-22 σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο, συνδεδεμένο με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, καθώς και τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού οι οποίοι το σχολικό έτος 2021-22 φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό και επιθυμούν να φοιτήσουν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Η εισαγωγή των μαθητών, που είναι απόφοιτοι Πειραματικού σχολείου σε συνδεδεμένο Πειραματικό σχολείο επόμενης βαθμίδας, γίνεται χωρίς να διενεργηθεί κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόμενης βαθμίδας.


Διαβάστε αναλυτικά και προσεκτικά την Εγκύκλιο: Εγγραφές στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 2022-2023

Mapedu.gr - Πάτρα