Ετικέτες

Αιτήσεις εγγραφών μέσω μοριοδότησης (ΟΧΙ ΕΣΠΑ) σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς 2023-2024 του Δήμου Πατρέων.

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων μοριοδότησης: από 10 Μαΐου 2023 έως και 31 Μαΐου 2023.

Οι γονείς καταθέτουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον σταθμό της 1ης επιλογής τους ή τα στέλνουν ηλεκτρονικά στο email του σταθμού της 1ης επιλογής τους.

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους

Ανακοίνωση εγγραφών – pdf

Δικαιολογητικά: pdf

Έντυπο 1 – Αίτηση εγγραφής: pdf

Έντυπο 2 – Κατάσταση υγείας του παιδιού: pdf 

Έντυπο 3 –  Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: pdf 

Πληροφορίες για μοριοδότηση – τροφεία: pdf

Αποτελέσματα αιτήσεων για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δ. Πατρέων

Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης αναρτώνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού www.kodip.gr μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ.

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα αναγράφουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και τα μόρια που έχει συγκεντρώσει η αντίστοιχη αίτηση.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται μέχρι και τις 2 Μαΐου 2024 με κατάθεση της παραπάνω αίτησης και των δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο του Κοινωνικού Οργανισμού (Γούναρη 76 – Ισόγειο).

Δείτε όλες τις πληροφορίες για τους σταθμούς:

Α Βρεφονηπιακός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

Β Βρεφονηπιακός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

Γ Βρεφονηπιακός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

Δ Βρεφονηπιακός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

Ε Βρεφονηπιακός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

ΣΤ Βρεφονηπιακός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

Ζ Βρεφονηπιακός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

Η Βρεφονηπιακός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

Θ Παιδικός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

Ι Βρεφονηπιακός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

ΙΑ Παιδικός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

ΙΒ Παιδικός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

ΙΓ Παιδικός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

ΙΔ Παιδικός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ

ΙΕ Παιδικός Σταθμός – δες πληροφορίες εδώ