2ο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων

Κρεσταίνων 59, Δεμένικα, Πάτρα, Ν. Αχαΐας, 26500

Το 2ο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων βρίσκεται στο Νομό Αχαΐας στο Δήμο Πατρέων στη περιοχή Δεμένικα. Δείτε όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας τηλέφωνο / φαξ, email και διεύθυνση με χάρτη. Στον εκπαιδευτικό κατάλογο του mapedu.gr βρίσκεται πληροφορίες για όλες τις σχολικές μονάδες.

Το νηπιαγωγείο έχει Κατηγορία Μοριοδότησης Α

Έχει Οργανικότητα 2  (δηλαδή 2 οργανικές θέσεις) και Λειτουργικότητα 2 (δηλαδή 2 τάξεις)

Είναι Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Η σαφής έννοια του Νηπιαγωγείου

Το νηπιαγωγείο είναι η πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, για παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως και έξι ετών. Στις περισσότερες χώρες το νηπιαγωγείο αποτελεί μέρος της προσχολικής εκπαίδευσης ή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Στην ελληνική πραγματικότητα η ονομασία «Νηπιαγωγείο» σημαίνει ότι η βαθμίδα αυτή της εκπαίδευσης προσφέρει αγωγή στα νήπια.

Σύμφωνα με τους στόχους του Νηπιαγωγείου τα νήπια έρχονται σε επαφή και μαθαίνουν να επικοινωνούν με άλλους συνομήλικους, αλλά και με ενήλικες, μαθαίνουν να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις, καθώς και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Παράλληλα επιδιώκεται σ’ αυτό η σταδιακή απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον και η ανεξαρτητοποίησή τους.

Ένας ακόμα σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού με την ενίσχυση έξι διαφορετικών τομέων ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται. Οι τομείς αυτοί είναι η σωματική ανάπτυξη, η αντιληπτική – αισθητηριακή ανάπτυξη, η επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη, η γνωστική ανάπτυξη, η συναισθηματική ανάπτυξη και η κοινωνική ανάπτυξη.

Στο νηπιαγωγείο μέσα από το παιχνίδι και την κοινωνική αλληλεπίδραση επιδιώκεται να αναπτύξουν τα παιδιά βασικές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις. Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, υποστηρίζουν την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων:

α) την επικοινωνία,

β) τη δημιουργική και κριτική σκέψη,

γ) την προσωπική ταυτότητα και την αυτονομία,

δ) τις κοινωνικές ικανότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.

Το νηπιαγωγείο έχει το δικό του πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Οι δραστηριότητες που οργανώνει ο εκπαιδευτικός με βάση τις κατευθύνσεις του ΔΕΠΠΣ δεν πρέπει να είναι διακριτές μεταξύ τους αλλά αλληλένδετες. Τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν τους τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών, της μελέτης περιβάλλοντος, της πληροφορικής και της έκφρασης και δημιουργίας.

Βρείτε Νηπιαγωγεία στη περιοχή σας εδώ!

Θέλετε να περιγράψετε αναλυτικά τις Υπηρεσίες της επιχείρησης; Επικοινωνήστε μαζί μας.

Η επιχείρηση δεν έχει δημοσιευμένα άρθρα αυτή τη στιγμή.

Mapedu.gr - Πάτρα