«Εξερευνώντας τον Ηλεκτρισμό» online εργαστήριο για παιδιά 9-12 ετών | Ίδρυμα Ευγενίδου

Τι είναι ο στατικός ηλεκτρισμός; Πώς μπορούμε να ηλεκτρίσουμε διαφορετικά αντικείμενα; Ποια είδη φορτίου υπάρχουν;