Εγγραφή στο νηπιαγωγείο. Βήμα βήμα η ηλεκτρονική εγγραφή

Μέσω της υπηρεσίας Εγγραφή σε νηπιαγωγείο της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, οι γονείς και κηδεμόνες μπορείτε να κάνετε την αίτηση εγγραφής των νηπίων ηλεκτρονικά, χωρίς την παρουσία σας στο σχολείο.